URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Sākums
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Esiet sveicināti Urb.Energy projektā “Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana”

Urb.Energy ir Eiropas starptautiskās sadarbības projekts, kas daļēji tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem un ietilpst Baltijas jūras reģiona programmā no 2007. līdz 2013. gadam. Urb.Energy projekts sākās 2009. gada janvārī, un tas ilgs trīs gadus.

Urb.Energy saturiski turpina Baltijas jūras reģiona Interreg III B programmas projektu „Baltijas sadarbība enerģijas taupīšanai dzīvojamā fondā” BEEN - Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock. Projekts apvieno energoefektīvu ēku renovāciju ar integrētiem pilsētu attīstības plāniem, energoapgādes infrastruktūras modernizāciju,dzīvojamās vides uzlabošanu un jaunu finansējuma instrumentu atrašanu.

Projekta partneri, eksperti un jebkurš interesents šajā mājas lapā var iepazīties ar projekta pamatnostādnēm, mērķiem, paredzamajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem.

Izvēlieties valodu
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz