URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Events > Projekta noslēguma konference „Energoefektivitāte un pilsētu nākotne“ Rīgā
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Projekta noslēguma konference „Energoefektivitāte un pilsētu nākotne“ Rīgā

Projekts Urb.Energy ir sekmīgi noslēdzies ar noslēguma pasākumu 2011. gada 1. un 2. decembrī Rīgā. Pirmajā dienā notika partneru darba tikšanās, lai iepazītos ar Juglas apkaimes integrēto pilsētas attīstības koncepciju un diskutētu par integrēto pilsētas attīstības koncepciju finansēšanas iespējām.

Otrajā dienā notika konference „Energoefektivitāte un pilsētu nākotne”, kas tika plaši atspoguļota Latvijas presē. Pasākumā piedalījās aptuveni 100 dalībnieki un to atklāja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks. Konferences pirmajā daļā prezentāciju un diskusiju tēma bija ES energoefektivitātes politika energoefektivitātes pasākumu finansēšanas instrumenti. Pasākuma otrajā dienā tika prezentēti risinājumi integrētai energoefektīvai pilsētu attīstībai Latvijas pilsētās.  Konferences noslēguma daļā projekta partneri prezentēja Urb.Energy projekta daudzpusīgu pētījumu rezultātus.

Izvēlieties valodu
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti not available
  • Latviski
  • Lietuviškai not available
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz