URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneri > Latvija
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Rīgas dome

Rīga ir moderna metropole ar bagātu kultūras un vēsturisko mantojumu. Pilsētas administrācijas mērķis ir padarīt Rīgu par aktīvu un konkurēt spējīgu izglītības un kultūras centru, attīstīt efektīvu pilsētas pārvaldi un saglabāt Rīgu kā zaļu pilsētu.

Rības pilsētai ir 307km2 liela teritorija, 715 978 iedzīvotāju (iedzīvotāju blīvums 2 367 iedz./km²). 2007. gada beigās Rīgā bija 323 054 mājsaimniecības ar 17 296 500 m2 lielu kopējo dzīvojamo platību un 2% dzīvojamā fonda platības pieaugumu gadā. 6% no dzīvojamā fonda ir viena vai divu dzīvokļu ēkas, 94% no dzīvojamā fonda ir ēkas ar trīs un vairāk dzīvokļiem, lielākā daļa daudzdzīvokļu ēku ir uzceltas no 1950. līdz 1990.gadam. 6000 ēkām jeb 12 mlj.m2 dzīvojamās platības ir nepieciešama renovācija, kuras aptuvenās izmaksas ir 615 mlj.LVL (Rīgas Enerģētikas aģentūras novērtējums).

Centralizētās siltumapgādes sistēma Rīgā ir 2-cauruļu siltumtrašu tīkls, kas ar siltummaiņu palīdzību netieši pieslēgts patērētājiem, ar 13% zudumiem un 8 158 individuālajiem patērētāju siltummezgliem, no kuriem 98,3% ir modernizēti. Vidējais centralizētai apkures sistēmai pieslēgto patērētāju siltumenerģijas patēriņš ir 212kWh/m2. Kopējais Rīgas dzīvojamo ēku enerģijas patēriņš sastāv no 10% elektrības, 4% dabasgāzes (virtuves vajadzībām) un 86% telpu apsildes un karstā ūdens patēriņa.

Projekts Urb.Energy aplūko apkaimi Juglu, kas ir viena no Rīgas 59 apkaimēm ar 14km2 lielu teritoriju, 27 250 iedzīvotājiem (iedzīvotāju blīvums 1 900iedz./km2) un ēku vidējo siltumenerģijas patēriņu 211kWh/m2.

Rīgas Domē sastāv no 60 deputātiem, kas ievēlēti uz četru gadu termiņu. Rīgas Domei ir 8 departamenti un 10 aģentūras. Projektā Urb.Energy Rīgas Domi pārstāv Pilsētas attīstības departaments, “Rīgas Enerģētikas aģentūra” un SIA “Pilsētbūvnieks”, sadarbojoties ar būvniecības ekspertiem Latvijā.

Contact

City of Riga

Valdis Hofmarks
valdis.hofmarks@riga.lv
www.riga.lv

Ratslaukums 1
Riga 1539
Latvia

Fon: +371-671-05122
Fax: +371-671-05109
Izvēlieties valodu
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti not available
  • Latviski
  • Lietuviškai not available
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz