URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partnerid
Inhalt
Search
European UnionBaltic Sea Region
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument). eu.baltic.net

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Partnerlus

Projekti Urb.Energy raames tulevad kokku 15 partnerit Saksamaalt, Poolast, Leedust, Lätist, Eestist ja Valgevenest, kel on energiatõhusate asustusstruktuuride osas riiklikul tasemel keskne roll, et analüüsida praegust lähenemist säästlikule linnakvartalite arendamisele ning valmistada ette valitud piirkondade integreeritud linnaarengustrateegiad. Lisaks luuakse vastavate tegevuste finantseerimiseks innovaatilised rahastamisskeemid, võttes samas arvesse olemasolevaid finantsvõimalusi.

Projektipartneritel on tugev tugivõrk, mis koosneb 20 asjakohasest organisatsioonist, mille hulka kuuluvad vastutavad ministeeriumid, linnavalitsused ja osalised elamuhalduse, energia ja finantsvaldkondadest.


URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz