URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneri
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Partnerība

15 partneri no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas, kurus pārstāv šo valstu vadošās institūcijas energoefektivitātes ieviešanas jomā, Urb.Energy projekta ietvaros kopīgi izvērtē savu pašreizējo darbību dzīvojamo rajonu ilgtermiņa attīstībai, lai sagatavotu savās pilsētās integrētu attīstības stratēģiju izvēlētajos rajonos. Bez tam tiks izstrādātas jaunas finansu shēmas šo aktivitāšu veikšanai, ņemot vērā pieejamos finansu līdzekļus.

Projekta dalībnieku partnerību atbalsta plašs 20 asociēto organizāciju tīkls, kurā ietilpst atbildīgās ministrijas, pašvaldības un citas ieinteresētās organizācijas, kuras pārstāv namu apsaimniekošanas, enerģētikas un finanšu nozari.

Izvēlieties valodu
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz