URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneriai
Inhalt
Paieška
European UnionBaltic Sea Region
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Partnerystė

Projekte Urb.Energy dalyvauja 15 partnerių iš: Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Baltarusijos. Šie partneriai atstovauja pagrindinius dalyvius nacionalinėse veiklose, skirtose energiją taupančių gyvenamųjų struktūrų kūrimui.

Bendromis projekto dalyvių jėgomis bus analizuojamas esamas požiūris į darnią miestų kvartalų plėtrą, bei tikslinėms teritorijoms bus rengiamos integruotos urbanistinės pletros programos. Taip pat, atsižvelgiant į esamas finansavimo galimybes bus vystomos inovatyvių finansinių priemonių programos, skirtos atitinkamoms veikloms finansuoti.

Šį projektą remia 20 asocijuotų organizacijų tinklas: ministerijos, savivaldybės bei kitos būsto administravimo, energetikos, finansų sektoriaus organizacijos.

Kalbos pasirinkimas
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz